CROHNIEK #8 – NIEUWE MEDICATIE

In Crohniek #7 nam ik je mee door mijn herstel na de ziekenhuisopname en de struggles met mijn nieuwe medicatie. Azathioprine. Het zit in een doosje met allerlei waarschuwingen, want dit middel is kankerverwekkend. In zeer lichte mate, maar toch. En ik moet het slikken, niet om beter te worden maar om ervoor te zorgen …lees verder